Satans verhinderingsplan

Satans verhinderingsplan is dat hij de gedachten van Christus afleidt. Hoe doet hij dat? Hij zal iedereen vervolgen door de geest van de mens aan te vallen. Van buitenaf, maar ook van binnenuit. Wij hebben Farizeeën en Sadduceeën die ons van binnenuit proberen te misleiden. Moderne Farizeeën proberen rechtvaardigheid door werken te leren. Moderne Sadduceeën proberen rechtvaardigheid te leren ongeacht hoe u werkt. Moeten we dan samen opgroeien met het onkruid? Ja. Zoals Mozes zegt: alstublieft vergeef hen. En als U ze niet vergeeft, wis mijn naam uit het boek des levens. Het moeilijkste is om met de liefde van de Herder gevuld te zijn.