Rondetafelgesprek over de principes van ware opwekking en hervorming

In deze video bespreken JR Kofer, Andrew Henriques en Deron Tinsley een aantal onderwerpen die verband mouden met selfsupporting/zelfstandige ministries. Wat waren de methoden die Jezus gebruikte toen Hij op aarde was? Heeft de kerkelijke autoriteit het recht om evangelisatie, colporteurswerk, onderwijsactiviteiten tegen te werken, danwel te verbieden? Is het verstandig om elke werkende organisatie onder het diktaat van de leiders van de hierarchie te plaatsen? Wat is het verschil tussen de ‘regering’ van Mozes en Kajafas? En zien we dit verschil ook vandaag nog? Had Jezus niet geweigerd de theologie van de scholen van de rabbi's te erkennen?