Pope Francis Superstar

Paus Franciscus, de Jezuietenpaus vervult de profetie van Daniel en Openbaring waarin wordt voorspeld een samengaan van protestanten, katholieken en het spiritisme. In deze 15 minuten durende presentatie maakt Doug Batchelor duidelijk dat we een heel eind op weg zijn van de vervulling van deze profetie.