Paus Franciscus: Mensen proberen te bekeren is verboden!

Paus Franciscus vertelt tieners dat ze geen 'discipelen van Jezus' zijn als ze niet-gelovigen proberen te bekeren. Is dit Bijbels? Wij kennen toch allemaal de tekst uit Mattheüs 28:19,20? De paus probeert te zeggen: die bijbelverzen zijn tegen mijn agenda. Opvallend detail: nadat de paus Poetin in 2016 had ontmoet, werd in Rusland ook het bekeren van mensen verboden. Het verbod op ‘proselytisme’ is dus al veel langer aan de gang. En zoals Thomas van Aquino al zei: ‘Als een persoon of een groep een bedreiging en gevaar is voor de openbare orde, dan infecteren ze de gemeenschap. Zij moeten de doodstraf krijgen voor het gemeenschappelijke goed.’