Ontwikkelingen aan het front - wie doet het werk? Komende crisis

David Gates geeft in deze korte video een kort missieverslag van zijn recente (augustus 2015) rondreis door Zuid-Amerika. Over jonge vrijwilligers in Brazilië die voor de Heer willen werken. Ook over het verder verspreiden van de boodschap via tv en satelliet. Vervolgens spreekt David over boodschap van rechtvaardiging door geloof. In 1888 werd deze speciale boodschap naar adventisten gebracht: dit was de boodschap die het werk moest voltooien. De wereld was gereed voor deze boodschap om over de wereld te gaan om de wereld voor te bereiden voor de tweede komst van Jezus. Maar 1 Korinthe 10:31​ zegt dat alle dingen in het verleden zijn gebeurd als een voorbeeld voor ons zijn in de laatste dagen. Tenslotte spreekt David over de urgentie van de tijd. Superrijken bereiden zich voor op een crisis. Wat zou Gods volk moeten doen? Slapen? Wij zouden ons en anderen ook moeten voorbereiden. We moeten wachters op de muur zijn, zoals staat in Jesaja 56. We zijn wachters op de muur en we moeten de trompet laten klinken!