Ontgiften of sterven

Steve Wohlberg beschrijft in deze video de persoonlijke worsteling van hem en zijn gezin met de ziekte van zijn jonge zoon Seth. Seth ondervond diverse attaques van (wat later bleek te zijn) Rolandische epilepsie. Na diverse onderzoeken bij goed aangeschreven neurologen bleek dat zij geen van allen de oorzaak konden vinden. Het daaruit volgende medicijngebruik (trileptol) loste het probleem niet op, integendeel, de ziekte werd steeds erger. Na een toevallig contact en daaruit voortvloeiend ontmoetingen met dr. Mandall en dr. Rogers ontdekte Steve dat de oorzaak van deze epilepsie vorm waarschijnlijk te wijten was aan de vele toxins (vergiften) in het lichaam van Seth, zoals cadmium, lead, uranium, and arsenic. Het bleek dat met name het produkt PCA-RX uiteindelijk leidde tot het ontgiften van het lichaam van Seth en het geheel oplossen van het probleem van epilepsie. Aan het eind wordt een boek aanbevolen van dr. Sherry Rogers: 'Detoxify or Die' ('Ontgiften of sterven').