Oh, wanneer zal ik Jezus zien om met Hem hierboven te regeren?

Lied: O When Shall I See Jesus