Leiderschapsmodel van de kerk

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe grote veranderingen van de ene op de andere dag lijken te gebeuren in de plaatselijke kerk? Een belangrijke reden voor de recente ontwikkelingen binnen lokale gemeenten is de significante verandering die is opgetreden in de leiderschapsstructuur van de plaatselijke kerk in de afgelopen eeuw. Vandaag, ongeveer 150 jaar nadat de kerk van de Zevende-dags Adventisten officieel werd opgericht, is er nog maar weinig over van het nieuwtestamentische leiderschapsmodel dat de pioniers van deze kerk oorspronkelijk gebruikten.

Deze presentatie laat de ontwikkeling zien in de leiderschapsstructuur vanaf de nieuwtestamentische tijd tot op heden.