Koningen der aarde

Het is bijzonder dat we ook in Psalm 2 een profetie vinden: Waarom woeden de heiden-volken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!
In deze presentatie worden van bovenstaande voorbeelden getoond uit de huidige tijd en het recente verleden (Reagan, Kim, Fidel Castro, Gorbatsjov, Macron, Trump). De nauwe samenwerking tussen Amerika en het pausdom beinvloeden in grote mate de toestand in de huidige en toekomende wereld, daarbij geholpen door de Jezuïeten.