Komt Jezus werkelijk snel weer terug! Deel 3

Waarmee ontledigde Jezus Christus zichzelf toen Hij neerdaalde naar deze aarde? Wat bracht Hij niet met Zich mee toen Hij een mens werd? Jezus legde Zijn almacht af, Zijn geheugen, Zijn kennis van de toekomst, Zijnalomtegenwoordigheid en Zijn glorie. Hoe wist Jezus wat Zijn missie, Zijn doel was? Jezus had dezelfde problemen als wij, dezelfde beperkingen, dezelfde behoefte aan geloof, hetzelfde risico dat wij ook doormaken. En dus begrijpt Hij precies wat onze emoties zijn.