Is het Juist dat Christenen een Beetje Wijn Drinken

Is het juist dat christenen een beetje wijn drinken? Wat zegt de Bijbel over het onderwerp ‘wijn’?