Is de hel echt? Datgene wat de meeste christenen niet begrijpen over de hel en het millennium 🔥🔥🔥

Deze studie zal je een tijdlijn laten zien van wat er zal gebeuren na Jezus’ wederkomst. Er zijn veel verschillende theorieën over de #hel en of het een echte plek is. Sommigen geloven dat mensen voor de eeuwigheid zullen branden. Is dat waar? Deze verdiepende presentatie geeft definitieve antwoorden direct uit de Bijbel.

Andere vragen die aan de orde zullen komen, zijn onder meer:
- Hoe kan een God die liefheeft mensen martelen door voor altijd zwavel te verbranden?
- Is er een tweede kans om gereed te zijn nadat Jezus mensen naar de hemel heeft gebracht?
- Is er een eeuwig brandende hete plek in het midden van de aarde?
- Is de hel de uitvinding van fanatici?
- Is de hel gewoon een gemoedstoestand?

De #Bijbel geeft een provocerend antwoord dat je niet mag missen.

DE #VERWOESTING
Na de wederkomst, vertelt Openbaring 20 ons dat de heiligen duizend jaar met Christus zullen leven en heersen. Gedurende de duizend jaar - het millennium - zal het boek der kronieken geopend worden. De heiligen zullen in ieders boek kijken en de liefde en rechtvaardigheid van God zien bij het bepalen van hun eeuwige bestemming. We zullen zelfs in staat zijn om het dossier van de duivel en zijn engelen te zien en mee te beslissen over hun uiteindelijke straf (1 Korintiërs 6:3).

Gedurende deze tijd zal de duivel beperkt zijn tot deze planeet (Openbaring 20:2, 3). Er zal niemand anders op de aarde leven. De duivel zal niemand hebben om te verleiden, geen oorlog om uit te lokken, geen lijden om te beramen. Gevangen door de omstandigheden van een lege planeet, zal hij tijd hebben om na te denken en zijn laatste zet te plannen.

Aan het einde van de duizend jaar zullen God en zijn heiligen naar de aarde terugkeren met de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21:2). God heeft beloofd: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw" (Openbaring 21:5). Deze glorieuze derde komst is het begin van de schepping van een nieuwe aarde. Voordat dit kan beginnen, moet echter nog een laatste hoofdstuk in de sage van de zonde worden geschreven.

Onze aarde, gehavend en verscheurd, duizend jaar lang verwoest, is het toneel van dit laatste hoofdstuk in het conflict tussen God en de duivel. Terwijl de Heilige Stad zich vestigt op de Olijfberg, geeft de kracht van God leven aan allen die verkozen Hem niet te volgen (Zacharia 14:4). Openbaring 20 beschrijft hun aantal "als het zand der zee" (Openbaring 20:8). De duivel zal "uit zijn gevangenis worden losgelaten" en werken om al deze mensen ervan te overtuigen dat het gemakkelijk zou zijn om de Heilige Stad omver te werpen, en voor altijd verlost te zijn van God, Zijn regels, en Zijn volk (Openbaring 20:7).

De duivel en zijn engelen, met hen van alle geslachten die tegen Gods regering hebben gekozen, bereiden zich voor om de Heilige Stad in te nemen. Terwijl zij naar de stad oprukken, daalt vuur van God neer uit de hemel en verteert hen (Openbaring 20:9).

Dit wordt Gods "vreemde handeling" genoemd (Jesaja 28:21). Het is tegen Zijn natuur om iets van Zijn schepping te vernietigen. Maar zij die herhaaldelijk Zijn liefde hebben verloochend en Zijn uitnodiging tot barmhartigheid hebben veracht, zullen uiteindelijk een eeuwige scheiding van God ervaren. Het effect van hun beslissing is voor altijd. Zij zijn voor altijd verdwenen. Het vuur dat hen verteert is slechts van korte duur, maar de gevolgen van dat vuur zijn eeuwig. Zij die gekozen hebben om met de duivel en zijn engelen te staan, ontvangen hun beloning van de eeuwige dood. "Dit is de tweede dood," zegt Openbaring 20:14. De vuren van de hel zijn de oplossing van het laatste grote conflict. Zij verslinden hen die voor altijd tegen God hebben gekozen.

Het is aan ons om te kiezen aan welke kant van de muren van de Heilige Stad we ons zullen bevinden. Het is onze vrije keuze om de liefde van God te aanvaarden en voor eeuwig bij Hem te zijn, of om tegen Hem te kiezen en voor eeuwig van God gescheiden te zijn. Wilt u Zijn geschenk van leven aanvaarden?

Wij willen met u bidden. Wij willen ons met u verblijden. We willen u helpen om antwoorden te vinden. Bezoek ons vandaag nog op www.lightchanneltv.org