Inzegening van de vrouw: historische misser

Doug Batchelor vertelt over de effecten van het introduceren van de inzegening van vrouwen in verschillende kerken in de Verenigde Staten. Aangetoond wordt dat vanaf het moment van toelaten van vrouwen tot het predik-ambt het ledenaantal van een vijftal kerken in de VS dramatisch is gedaald. Oproep: laten we onze missie en theologie niet vergeten. De presentatie is een oproep om als christenen één te blijven op basis van de waarheid zoals we die in de Bijbel kunnen vinden.