Independent Ministries

Moeten we samenwerken met de kerk? Hoe werkte Jezus in Zijn bediening samen met de kerk? In deze video wordt de tijdlijn van de periode van de bediening van Christus (27-31 na Chr.) vergeleken met de tijdlijn van de Adventbeweging in de periode 1840-1844. Daaruit zijn interessante parallellen te trekken.