Ijsberg in zicht! Ga er recht op af! Nieuwe Bijbel, een nieuwe Grote Strijd, nieuwe doctrines.

In deze video wordt gekeken naar een aantal ontwikkelingen in de theologie van het adventisme, maar niet alleen daar, ook in het christendom zijn er ontwikkelingen die ons zorgen moeten baren. Moeten we de boeken uit het verleden aanpassen aan de postmoderne ontwikkelingen? Moeten we passages uit de Bijbel schrappen en dan met name de profetieen om zo meer aan te sluiten bij wat om ons heen “common sense“ is? De aanval is geopend. Ijsberg in zicht, ga er recht op af!