Hoe Jezus de twijfelaars het hoofd biedt en terugkeert naar de aarde (11/24)

De term ‘opname’ komt niet in de Bijbel voor. Toch als het juist begrepen, is het een Bijbelse leer. Net zoals de woorden ‘Drie-eenheid’ en ‘Millennium’ die ook niet voorkomen in de Bijbel, worden bepaalde woorden synoniem aan een bepaalde Bijbelse leer. Daar is niet mis mee op zich, maar we moeten ons ervan vergewissen dat wat we geloven en onze leerstellingen allemaal uit de Bijbel komen. Het doel van deze les is om uit de Bijbel aan te tonen hoe en wanneer de ‘opname’ zal plaatsvinden in relatie tot andere eindtijdgebeurtenissen. Samengevat:” de opname zal zichtbaar, letterlijk, krachtig, hoorbaar en vreugdevol zijn, waarbij de volgorde van degene die wordt opgenomen erg belangrijk zal zijn: niet de ‘gelovigen’ worden eerst weg-genomen, maar de ongelovigen worden weggenomen en vernietigd, waarna de gelovigen overblijven. Het wordt een fantastische les!