Het verzegelingsproces en zijn volgorde

Wat is volgens de Bijbel een voorwaarde om het zegel van God te ontvangen? Hoe ontvangen wij het zegel? Velen zullen het merkteken onvangen door in kleine stapjes toe te geven aan de wereld. De vraag wordt besproken hoe we het beste het ‘eigen ik’ kunnen overwinnen: door dienaren van God te zijn. Mattheüs spreekt over goede en slechte dienaren. Hoe worden we goede dienaren? Door Jezus te volgen. En dan niet alleen de les uit zijn openbare dienstwerk maar vooral de lessen uit Zijn eerste levensjaren. Laten wij net als Jezus thuis een trouwe dienaar zijn.