Het plan van Rome

Dwayne Lemon wijst in deze presentatie op de ontwikkelingen in de huidige maatschappij wat al in de bijbelse profetie werd voorspeld. Als wij ons richten op Christus en gehoorzaam zijn aan datgene wat Hij van ons vraagt, dan zal dat onze redding zijn. Het valse christendom focust zich op wat Christus alleen voor ons deed. Het ware christendom focust zich op wat Christus voor ons deed en wat Hij nu in ons en door ons doet. Dat is het ware beeld van rechtvaardiging door geloof.