Het Driemanschap van Babylon in de Eindtijd

In dit derde en laatste thema leren we uit welke drie krachten het driemanschap van de Eindtijd wordt gevormd, voordat het weer uiteenvalt bij de wederkomst van Jezus! We zullen zien wie er momenteel aan de macht is (de zesde - de valse profeet), dan diegene die snel komt maar slechts een korte tijd blijft (de zevende - de draak) en en dan diegene die terugkeert naar de wereldmacht maar dan naar de verdoemenis gaat (de achtste - het beest)! Dus, dankzij deze studie, wordt de rest van de profetische reeks van Openbaring 17 ook ontcijferd. We zullen ook begrijpen waarom de achtste op zijn terugkeer naar wereldmacht uit de afgrond komt en wat de twee grote misleidingen van de eindtijd zijn waarmee de duivel de machten en religies van de wereld verenigd in het allerlaatste gevecht (Harmageddon)! Wij wensen u Gods zegen wanneer u dit zelf analyseert!