Het antwoord van Bijbelse profetie op menselijk lijden (3/24)

In dit deel van de serie geeft David Asscherick vanuit de Bijbel het antwoord op de vraag waarom er zoveel menselijk lijden is in deze wereld. God heeft de wereld volgens Genesis zeer goed gemaakt. Door de manipulaties van Satan werd de wereld imperfect en kwam zonde binnen. Jezus heeft geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor de zonde. Het was de keuze uit vrije wil van Lucifer om als volmaakt geschapen wezen te kiezen om in opstand te komen. Zo werkt hij Satan. Uiteindelijk doel van Satan is dat hij aanbeden wil worden. De verzoeking in de woestijn is hiervan een voorbeeld. De manier om op aarde aanbeden te worden is via een stroman die hijzelf heeft geinstalleerd: de antichrist.