Heeft Jezus een tweeling? (7/24)

Deze presentatie gaat over het principe achter de antichrist. Velen hebben een verkeerd idee wat antichrist betekent. De meeste mensen denken dat de antichrist iemand is die ‘tegen Christus’ is. De antichrist komt op het toneel niet om te tonen dat hij tegen God is maar dat hij God is. De antichrist zal niet verschijnen als een tegenstander met geweld maar als een subtiele bedrieger en probeert Christus te imiteren op vele manieren.