Guy Fawkes

In het jaar 1605 was er een heldhaftige samenzwering van een aantal katholieken om de koning James te vermoorden. Niet door een kogel of door vergif maar door het opblazen van het Engelse parlementsgebouw tijdens de opening van het parlement op 5 november 1605. Daarmee wilden de samenzweerders niet alleen de koning doden maar ook veel van zijn belangrijkste adviseurs en afgevaardigden. King (Koning) James werd het meest bekend door de vertaling van de Bijbel die naar hem is genoemd. Deze Bijbel werd 6 jaar na de buskruit-samenzwering afgerond (1611). Als deze samenzwering van 1605 succesvol was geweest dan was de vertaling van dit meesterwerk waarschijnlijk stopgezet!