Gods geheime wapen

Gods geheime wapen is de jeugd. Combineer het medisch zendingswerk met de verkondiging van de derde engelboodschap. Wist u dat elk van u een medisch zendeling dient te zijn? De boodschap van de derde engel uit Openbaring 14 is: rechtvaardiging door het geloof.