Gebroken Blauwdruk

God gaf zijn volk een plan om sterke karakters en praktische zendelingen op te leiden. Hoe dit plan werd uitgevoerd door de adventpioniers, waarom het vandaag nauwelijks te zien is en wat er nu moet gebeuren, is het onderwerp van deze lezing.