Ga uit de Steden, Eeuw van de Rede, Twee Getuigen | What's up, Prof? 25

In aflevering 25 zetten we onze discussie voort en kijken we naar de bijbelse toepassingen over de mogelijke ondergang van de wereldbevolking. We bespreken de aansporing om de steden te verlaten en we kijken ook naar de waarschuwingen in de Geest der Profetie over overeenkomsten tussen de Franse Revolutie en de huidige wereldgebeurtenissen. De Franse Revolutie leidt tot de Eeuw van de Rede. En besproken wordt Openbaring 11, die ons geadviseerd wordt te lezen om de huidige gebeurtenissen te kunnen begrijpen.