Enquête gepubliceerd; de grondwet van de VS brokkelt af. Er komt een wereldregering

Rood en Blauw Amerika, dus de Republikijnen en Democraten zijn het er over eens dat het nu de tijd is om de grondwet te schenden. Beide partijen schijnen het eens te zijn om de burgerlijke grond-vrijheden te ondergraven om de pandemie te bestrijden. Alarmerend is dat het VS ministerie van Justitie het Congres stilzwijgend gevraagd had naar de mogelijkheid de hoogste rechters te vragen om mensen in uitzonderingsgevallen zonder wettelijke grond op onbepaalde tijd te arresteren. Is dit het einde van onze vrijheid? Om dit te onderzoken hield The Atlantic een enquête onder 3000 inwoners van de VS over 8 mogelijke richtlijnen. De enquête toont een opmerkelijke bereidheid om schendingen van burgerrechten toe te staan om te pandemie te bestrijden, onafhankelijk tot welke partij men hoort. Aartsbisschop Sorondo: ‘Op dit moment passen de Chinezen de sociale leer van de kerk het gemeenschappelijke goed, het beste toe’. Openbaring 13 zal in deze tijd zijn ware betekenis krijgen.