Deel 8 | De Waldenzen - Een Licht schijnt in de Duisternis | Seizoen 1

De Waldenzen. 'Lux Lucet in Tenebris' is het motto van de Waldenzers en het kan worden vertaald als 'Een Licht schijnt in de Duisternis'. Opgejaagd en vervolgd moesten ze zich vaak terugtrekken naar de ingewanden van de aarde en God aanbidden in de beschutting van grotten, maar zelfs in de duisternis scheen hun licht fel.