Deel 11 | De Morningstar (De Morgenster) | Seizoen 1

John Wycliffe - Morgenster van de Reformatie, leefde meer dan 600 jaar geleden, maar zijn nalatenschap leeft voort. Vertaler van de Bijbel, verdediger van nationale soevereiniteit en trainer van zendingspredikers - zijn impact was groot en maakte de weg vrij voor degenen die na hem zouden komen.