De Tien Geboden: een gids om Gods liefde aan anderen te tonen 🤲🏽❤️

Zou het toepassen van de tien geboden die aan Mozes zijn gegeven de samenleving veranderen? Wat is er gebeurd met de waarden van weleer? Hoe is onze samenleving zo egocentrisch, respectloos en gerechtigd geworden? Is er een betere manier? Is het mogelijk dat we onze meest fundamentele waarden zijn vergeten?

Er is een andere weg, De Weg onthult die reis. De presentatie zal de Tien Geboden onderzoeken en wat ze betekenen, hoe ze van toepassing zijn en of ze enige betekenis hebben in het leven van een christen.

DE WEG
Terwijl in de wereld van vandaag iedereen een andere definitie lijkt te hebben van wat goed en fout is, heeft God een duidelijke norm voor moraliteit uitgestippeld. In Exodus hoofdstuk 20 heeft God ons de Tien Geboden gegeven om ons de weg te wijzen naar liefde en vrijheid. De eerste vier geboden laten ons zien hoe we een relatie met God kunnen hebben, terwijl de laatste zes geboden gaan over onze relatie met elkaar.

In de eerste vier geboden vinden we dat God van ons verlangt dat we Hem erkennen als onze Schepper en dat we Hem de eerste plaats in ons leven geven (gebod #1). Hij verlangt van ons dat wij Hem aanbidden "in geest en in waarheid" (Johannes 4:24​) in plaats van door middel van door mensen gemaakte afgoden (gebod #2). God vraagt ons om Zijn naam te respecteren als een teken van onze trouw aan Hem (gebod# 3). Verder vraagt God ons om Zijn Sabbatdag heilig te houden en een etmaal met Hem door te brengen in aanbidding en dankzegging (gebod #4).

De laatste zes geboden vermanen ons om onze ouders te eren (gebod #5); geen kwaad te doen zoals haat, woede, wraak en moord (gebod #6); trouw te blijven aan onze huwelijksgeloften (gebod #7); niets te nemen wat niet van ons is (gebod #8); niet te liegen of te roddelen (gebod #9); en roept ons op om tevreden te zijn met wat we hebben in het vertrouwen dat God zal voorzien in alles wat we nodig hebben (gebod #10).

Gods wet is als een muur van bescherming, die ons verhindert in één van de vele landmijnen van de zonde te vallen. Het is Gods verlangen dat man en vrouw gelukkig zijn en in vrede leven. Gehoorzamen aan Gods regels zal ons behoeden om dingen op de harde manier te leren, maar op zichzelf zullen ze ons geen persoonlijke ervaring met God geven. In feite kan een lijst van regels zonder een daadwerkelijke ervaring met God een miserabele ervaring zijn.
De reden waarom we gehoorzamen is niet omdat we Gods gunst proberen te verdienen. Het is het antwoord van onze liefde voor Hem. Wil jij er vandaag voor kiezen om Zijn weg te volgen?