De Roep uit Macedonië

Onze samenleving is doordrenkt met de Griekse denkbeelden. Ook het Joodse denken in de eerste eeuwen werd daar sterk door beinvloed. De aanhoudende twijfel, de aanbidding van de natuur en spiritisme is het gevolg. In Handelingen 16 en 17 spreekt Paulus tot de Grieken, met name over de sabbat. Aan de orde komen verder sport, van origine uit Griekenland/Olympus en LGB/sodomie wat ook in Griekenland in die tijd al speelde.