De paus, Bill Gates, Weldoenners brengen ziekten en ruïneren het offer,10% van de zielen voor de NSL

Gideon werd door God geroepen om Gods volk te bevrijden. Hij vecht tegen een drievoudige vijand. Zie de vergelijking met de drievoudige vijand in Openbaring. Het grote probleem dat op dit moment de drakenmacht, de beestmacht en de valse profeet samenbrengt is: de klimaatverandering en de zorg voor de armen. Henriques bespreekt de bemoeienis van paus Franciscus met de armen en de klimaatverandering. Heeft hij werkelijk goede bedoelingen? Hoe ging Judas Iskarioth (de zoon des verderfs genoemd) met de armenkas om in het boek van Johannes? Had hij goede bedoelingen? Bill Gates en Mark Zuckerberg vervullen de rol van de drakenmacht. Bill Gates wil met vaccinaties de wereld ontvolken en een nieuwe wereldorde tot stand brengen. Verder wordt ingegaan op het verhaal van Gideon en de toepassing daarvan in de huidige tijd.