De Macedonische Roep - het gaat over JOU!

Onderdeel van het CBS-rapport op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 6 december 2020:
“We hebben de hand van God in verschillende aspecten gezien, vooral als het gaat om aanpassing aan nieuwe situaties. Vanwege Covid moesten scholen over de hele wereld sluiten. We stopten met lesgeven en het duurde 2 weken voordat we wisten hoe we konden blijven werken. We gebruikten Whatsapp om foto's van het huiswerk te sturen, en Zoom voor de studenten die via dat platform verbinding konden maken. Langzaam kon elke ouder de verschillende platforms op hun telefoon krijgen.
De Onderwijsafdeling van Honduras stuurde in juni een nota waarin uitgelegd werd hoe de lessen de rest van het jaar konden worden voortgezet. We besloten dit toe te passen en begonnen een bijles programma waar kinderen weer in kleine groepen naar school zouden komen, 3 dagen per week. We hebben deze beslissing genomen omdat de plaats El Suyatal geen officieel positief geval van COVID had.
We hebben tot november (2020) les kunnen geven met dit programma. Het hielp ons om in contact te komen met studenten en ze betrokken te houden bij schoolwerk. Tijdens de laatste twee schoolweken werden we op de hoogte gebracht van een positief (COVID-) geval in de stad die toevallig familie was van een van onze studenten. We hebben de laatste twee weken van het schooljaar virtueel afgesloten.
Een van de uitdagingen waarmee we werden geconfronteerd, was op het gebied van huiswerk dat naar huis werd gestuurd. De meerderheid van onze studenten slaagde er niet in hun huiswerk terug te bezorgen. In de lagere klassen waren de ouders erg betrokken bij het huiswerk van hun kinderen. De meerderheid van de kinderen die de lessen niet hadden gehaald, faalde omdat ze hun huiswerk niet hadden geleverd.