De Katholieke Pers Ellen White is de Ketter van de Week

In de Catholic Herald van 9 januari 2020 wordt Ellen White bestempeld als een ketter. In Zijn dagen werd Jezus ook al bestempeld als een ketter. Hij werd vervolgd. Ook de apostel Paulus werd bestempeld als een ketter in zijn dagen. Ook hij werd vervolgd. Wat zal er gebeuren met de volgelingen van Ellen White? Zijn mensen ketters als zij bijvoorbeeld geloven in de gezond¬heids¬boodschap of in de sabbat? Zijn mensen ketters als ze geloven in drie aparte goddelijke personen in plaats van de orthodoxe katholieke leerstelling van de drie-eenheid?