De Jezuieten Kamelon verwerpt BigPharma

In een brief van een roomse kardinaal geeft hij toe dat de coronacrisis wordt geëxploiteerd om een Wereldregering te creëren. Scheid kinderen van hun ouders, scheid kleinkinderen van hun grootouders. Scheid de gelovigen van hun predikanten. Scheid studenten van hun leraren, scheid klanten van de verkopers. Maar laat u door de roomse kerk niet misleiden, want wie zit er achter deze crisis? Diezelfde rooms-katholieke kerk: Laudato Si (zie ook onze andere video’s over dit onderwerp). Er wordt (goed gedocumenteerd) gesproken over isolatiekampen in de VS die al ingericht zijn om mensen onvrijwillig zonder proces op te sluiten. Deze COVID-19 pandemie is niets anders dan een Trojaans paard.