De Jezuieten en de Contra-reformatie, deel 1

Walter Veith begint de lezing met: Wat we in deze lezing gaan bespreken zal iedereen persoonlijk raken. De Jezuïeten hebben waarschijnlijk meer onrust veroorzaakt op de planeet dan welke andere organisatie ooit, bekend aan de mens. De Jezuïeten vormen de grootste (militaire) orde binnen de rooms-katholieke kerk. In het verleden zijn ze verbannen door bijna elk land, maar ze kwamen er altijd weer terug. In deze lezing spreekt Walter Veith meer specifiek over de geestelijke aspecten van de Jezuïeten. De politieke aspecten, intrigues, de eed en dergelijke vindt u in eerdere lezingen van Veith.

Diverse onderwerpen komen aan de orde:
• Veranderde het Tweede Vaticaanse Concilie de rooms-katholieke positie die tijdens het Concilie van Trente eeuwen geleden werd vastgesteld?
• Wat houdt de leer van de Jezuïeten precies in?
• Wat is de inhoud van de Geestelijke Oefeningen (Spiritual Exercises) van Loyola?
• Hoe kregen de Jezuïeten al deze leerstellingen in al die protestantse kerken?
• Welke leerstellingen zijn nodig voor de eenheid?
• Wie zit er achter de charismatische vernieuwing?
• Waarvoor staat de Alpha-cursus en wie zit daarachter?