De Geest der Profetie, Ellen White en beweringen van vrijmetselarij