De Franciscus Trump Connectie, WACO, Zondagswetten, Amerikaanse Grondwet, Zondagcrisis

We zien in de naderende crisis van het merkteken van het dier een steeds opener aanval op de Amerikaanse grondwet. De zogenaamde Blue Laws (wetten om verplichte zondags-wetten in te voeren) zijn opnieuw een probleem en de zondag komt steeds meer in beeld. Maken we praktische stappen in onze persoonlijke voorbereiding? Gebaseerd op de ervaring in Waco, Texas, zien we dat de geschiedenis zal worden herhaald.