De fakkel passeren, deel 4

Light Unshackled is een film-essay in 4 delen, een documentaire op locatie over de protestantse reformatie. Het bevat prachtig materiaal en krachtige verhalen over de helden van de protestantse reformatie die de loop van de geschiedenis voor altijd hebben veranderd. Na Martin Luther droegen de latere hervormers de lamp van de waarheid verder tot op de Dag van vandaag.

Deze imponerende documentaire doet ons eraan herinneren wat mensen moesten meemaken in een tijd toen het geloof in Christus wordt aangevallen. Bent u bereid de Hervorming verder te brengen?