De eigenlijke, zekere, onvermijdbare identiteit van de antichrist (8/24)

In deze presentatie toont de spreker vanuit de Bijbel aan wie de antichrist is. Hij doet dit op basis van een tiental kenmerken, waaraan antichristmacht volgens de Bijbel moet voldoen. De antichristmacht zal proberen de drievoudige macht van Jezus te imiteren en te vervangen: profeet, koning en priester.