De CIA, NSA, delen geheime informatie met het pausdom, Daniel 11:30 wordt vervuld

In deze presentatie wordt een verband gelegd tussen de profetieën van Daniël 7 en de gebeurtenissen die nu plaatsvinden. Wat was de rol van het Romeinse Rijk (de staat) in het overdragen van de macht aan het geestelijke Rome, het pausdom (de kerk, kleine horen)? Deze rol wordt vergeleken met dezelfde situatie die in de laatste dagen zal ontstaan, waarbij de macht van de staat (Amerika, het tweede beest) zal worden overgedragen aan het pausdom (de kerk). Het samengaan van kerk en staat wordt in ere hersteld, zoals dit in de 1260 jaar daarvoor ook heeft gefunctioneerd. De dodelijke wonde van het pausdom wordt geheeld. De macht van Rome over de Amerikaanse inlichtingendiensten wordt duidelijk in beeld gebracht (o.a. CIA, FBI, NSA, DHS), waarbij de Jezuieten de hoofdrol vervullen. Uiteindelijk hoeven we als christenen voor deze machten niet bang te zijn als we blijven volharden in het geloof van Jezus Christus.