Daniel 8:14 en de 2300: De centrale pilaren van het adventgeloof

In deze video wordt de profetie van de 2300 avonden en morgens ( Daniel 8:14​) en de 70 weken profetie (Daniel 9) uitgelegd. Het wezen van het heiligdom en van het onderzoekende oordeel moeten we helder en duidelijk begrijpen. Het is van het allergrootste belang dat wij allen deze onderwerpen (2300 avonden/70 weken profetie) grondig moeten onderzoeken om in staat te zijn om een reden te geven van de hoop die in ons is.