Aggressive Evangelism "The Passion"

In deze video treft u een verslag van de evangelisatieactie op 18 april 2019 in Dordrecht. Op die dag vond de jaarlijkse uitvoering plaats van The Passion. Velen hebben hier fijne gesprekken gevoerd met de bezoekers en hebben dit als gezegend ervaren.