9. Mozes: dood van een groot leider | Seizoen 3

Veertig jaar lang leidde Mozes de kinderen van Israël in de woestijn tot aan de grenzen van het beloofde land. Hij mocht het land echter niet binnengaan als gevolg van zijn zonde in Kades. Zijn leven zou eindigen op de berg Nebo - in het zicht van het land, maar niet helemaal daar.