9. De twee verbonden

In deze video legt Stephen Bohr op heldere en wijze het verschil uit tussen de morele wet (10 geboden) en de ceremoniële wet. Verschillende vragen komen aan de orde, zoals: Zondigde satan in de hemel? Gold de wet vóór de zondvloed? Zondigde het menselijke ras vóór de zondvloed? Hoe werden in het Oudtestament mensen gered voordat Jezus Christus kwam? En wat was dan het doel van het hele offersysteem in het Oude Testament? Daarnaast wordt een aantal passages uit de Bijbel besproken die hierover gaan zoals Kolossenzen 2, over de feestdagen, de nieuwe manen en de sabbatten.