8. Mattheus 24 en de valse Profeet

In dit deel wordt gekeken hoe in onze tijd valse profeten opstaan en mensen misleiden, zoals Jezus voorzegd heeft.