top of page

8. De driehoek van Heiliging

In deze video worden de drie manieren besproken waarop God in ons een heilig leven ontwikkelt. Die drie ingrediënten zijn te vinden in het heilige van het hemelse heiligdom. De driehoek bestaat uit de zevenarmige kandelaar, de toonbroden en het reukofferaltaar, respectievelijk voorstellend het getuigenis naar anderen onder de kracht van de Heilige Geest, het Woord van god en het gebed. In de het bestuderen van Zijn Woord spreekt God tot ons, in het gebed spreken wij tot God en in het getuigen spreken wij met anderen over God.

bottom of page