top of page

7. Geheimenis, het grote Babylon

God heeft in het oude testament een huwelijk aangegaan met Zijn bruid Israel. In zekere zin is dat ook het geval met het Israel in het Nieuwe testament. Maar wij weten dat het Israel in het Oude Testament gruwelen heeft bedreven met Babylon. Dit is dan ook het type voor wat er met het nieuwe Israel zal gebeuren. De grootste gruweldaad zoals die in het boek Ezechiel wordt beschreven is dat Israel zich neerboog naar het oosten, voor de zon. Maar wie of wat is Babylon precies: in het oude en in het nieuwe testament? Wat krijgen de mensen op hun voorhoofd? Kan het zegel van God iets met zonaanbidding te maken hebben? God roept ons op om uit Babylon te komen. Zullen wij deze oproep van God aannemen?

bottom of page