7. Een volk na aan Zijn hart

In deze presentatie wordt gesproken over de periode na de opstanding. Jezus ging na zijn opstanding naar het heilige. Tussen de opstanding van Jezus en Zijn hemelvaart is er een periode van 40 dagen. De discipelen bereidden zich daarna (tijdens de periode van 10 dagen) voor op de uitstorting van Gods Heilige Geest. Waarom was het noodzakelijk dat na het vertrek van Judas weer een 12-de apostel in zijn plaats moest worden gekozen? En waarom juist voor de Pinksterdag? Wat zou er gebeuren als er maar 11 apostelen waren? Werd de juiste procedure gevolgd bij de uiteindelijke keuze van de 12-de apostel Matthias? Wat is de betekenis van de vrouw? Waren zowel de Oudtestamentische als de Nieuwtesta¬men¬tische kerk beide vertegenwoordigd in het Nieuwe Jeruzalem?