7. De Sluiting van de Genade Tijd

Nu worden de 4 winden nog tegengehouden. Het werk van de verzegeling komt spoedig ten einde. We zullen ons zeer spoedig moeten voorbereiden.