top of page

7. Crescendo: Eigentijdse Christelijke Muziek, deel 1

In dit deel en in deel 8 wordt de huidige christelijke muziek cultuur besproken. De 5 elementen van MUSIC worden uitgelegd: M(eaningful) niet onbeduidend, U(ntainted), niet wereldlijk, S(piritual) niet vleselijk, I(nspirerend), niet verlagend, C(lear) helder, niet verward, of verhuld. In deel 7 worden de eerste twee behandeld. Muziek moet waardig zijn voor de lofprijzing en aanbidding van God en waarnaar we luisteren moet: waarachtig, eerbaar, rechtvaardig, rein, liefelijk, welluidend. Met diverse muziekvoorbeelden wordt een en ander ondersteund.

bottom of page